Sorry, picture not yet available...

Výroba a testování

Výkonný konstrukční tým a rozsáhlé zkušenosti umožňují uspokojit specifické potřeby zákazníků s nestandartními požadavky.

Moderní technologie výroby s vysokou přesností a produktivitou.

Dobré montážní zázemí, standardizované montážní postupy, 100% kontrola kvality a provozní zkouška.